web-44

LOGOS scholengroep

Onze school maakt deel uit van LOGOS-scholengroep. Onze 16 unieke scholen vind je in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

LOGOS scholengroep biedt goed onderwijs en goede begeleiding aan ruim 2500 leerlingen van 4 tot 19 jaar. Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk kind het recht heeft om zich breed en optimaal te ontwikkelen. We profileren ons als aanbieder van eigentijds christelijk onderwijs voor elk kind.

Samen leren leven

Samen met opvoeders en omgeving dragen we als LOGOS-scholen bij aan een sterke basis voor het leren en leven van de kinderen. We helpen ze uit te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen die samen met anderen hun wereld vormgeven.

LOGOS-cultuur

De prettige, professionele LOGOS-cultuur in de scholen herken je aan positief gedrag, gebaseerd op de LOGOS-kernwaarden vertrouwen, verbinden en ontwikkelen.

  • We leven dit gedrag voor, om de kinderen te stimuleren om zichzelf te zijn, zich veilig te voelen en zich optimaal ontwikkelen.
  • We werken vanuit vertrouwen.
  • We zijn proactief en staan ‘in de ontwikkelstand’.
  • We tonen eigenaarschap in ons werk en durven te experimenteren.
  • We vinden dat je fouten mag maken omdat je ervan kunt leren.
  • We zoeken actief naar kansen en ideeën.
  • We voelen ons professioneel gezien, gehoord en gewaardeerd.
  • We leren en werken met en van elkaar.
  • We vinden feedback geven en ontvangen steeds normaler.
  • We nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en onze omgeving.

Stichtingsbreed beleid

Binnen LOGOS is op stichtingsniveau beleid ontwikkeld dat geldt voor het bestuursbureau en alle scholen.

Aanmelden