web-37

Goed modern onderwijs

Het jonge kind

De specifieke zorg- en leerbehoeften en het welbevinden van het (jonge) kind staan centraal in ons onderwijs. We leren kinderen dagelijks om te gaan met hun emoties: leren voelen en reguleren. In hun spel, de omgang met elkaar en bij Tim en Toos-lessen ontwikkelen de kinderen hun sociale vaardigheden.

Je kind krijgt les in rekenen, taal, lezen, bewegen en wereldoriëntatie. We bieden onderwijs dat heel goed past bij je kind. Zo werken we met thema’s en passende speel- en leermaterialen. Realistische doelen sluiten goed aan bij de groei van je kind. Zo vergroot het zijn zelfstandigheid en kan het zich steeds beter redden in allerlei situaties.

Veilig én uitdagend

Structuur, veiligheid, rust, respect en vertrouwen zijn het fundament van onze school. Dat is de basis voor een fijne omgeving waarin leerlingen en leerkrachten samen leren. We dagen kinderen telkens uit om nieuwe dingen uit te proberen, zelf op te lossen en te leren van die ervaring. Speelse leermomenten, uitleg en gerichte opdrachten wisselen elkaar af. Ze oefenen ook het schoolse leren en de werkhouding die nodig is voor de verdere schoolloopbaan. We volgen de ontwikkeling van je kind nauwgezet; zo kunnen we precies aanbieden wat je kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Taal in alles

Lezen, spreken en luisteren krijgen veel aandacht op onze school. Zo leren onze leerlingen de taal om hen heen goed te begrijpen en helpt het ze mondig te worden. Onze logopedisten begeleiden de leerkrachten, zodat zij bij alle leerlingen taalbegrip en taalgebruik stimuleren.

Symbioseonderwijs

Op Beatrix de Burcht kunnen leerlingen deeltijdonderwijs volgen: een aantal dagen op de eigen school en de andere dagen bij ons. Op BdB leren kinderen op een manier die echt passend is en aansluit bij hun leerstijl. In overleg met ouders en de andere school maken we hiervoor een maatwerkplan.

Het prikkelgevoelige kind

Misschien herken je dat je kind behoefte heeft aan meer structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid en rust. Dan is Beatrix de Burcht een passende school voor je kind. Op verschillende manieren komen we tegemoet aan de behoeften van prikkelgevoelige kinderen.

  • In de groepsaanpak: vast en zichtbaar dagritme, meer leren binnen de eigen groep en overzichtelijke ruimtes.
  • In de regie van de leerkracht: meer structuur bieden, keuzes kaderen en je kind goed voorbereiden als iets anders dan anders gaat.
  • In individuele plannen: alleen waar nodig, meedoen met de groep waar het kan. Elk kind is uniek, dus elk plan is maatwerk.
  • In de huiskamer: een fijne, rustige plek voor je kind om te ontspannen.
  • Met hulp van onze gedragscoaches, zorgcoördinatoren of onze orthopedagoog; zij denken mee met de leerkracht over de beste benadering van je kind.

Bel ons voor meer informatie. We vertellen je graag hoe we ons onderwijs passend maken voor je kind.

Aanmelden