YHS_5931

Levend Leren

Levend Leren is leren door te doen. Levend leren is echt maatwerk en sluit aan bij kinderen vanaf 9 jaar, met een praktische leerstijl. Het is een prima voorbereiding op het praktijkonderwijs of vso-zml. Leerlingen en leerkrachten zijn heel enthousiast over de Levend Leren-aanpak.

Levend Leren:

  • vergroot de zelfredzaamheid van je kind;
  • gebeurt binnen en buiten de school, in verschillende sectoren;
  • stimuleert het ontdekkend leren;
  • helpt talenten ontdekken en ontwikkelen.

Ook kunnen leerlingen levend leren in deeltijd volgen: een aantal dagen op de eigen school en de andere dagen bij ons. Dit heet symbioseonderwijs. In overleg met jullie als ouders en de andere school maken we hiervoor een maatwerkplan.

Meer weten?

Je kind aanmelden?
Neem contact met ons op!

Aanmelden