YHS_5669

De overstap naar Beatrix De Burcht

Je kind kan na elke vakantie bij ons op school instromen als het de toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen. Enkele weken daarvoor nodigen we jou en je kind uit om een bezoekje te brengen aan zijn nieuwe school.
Natuurlijk hoort daar een rondleiding bij! Jullie worden rondgeleid door medeleerlingen en jullie zijn even in de groep waar je kind instroomt.

Vindt je kind het fijn om na aanmelding eerst een periode te wennen? Dat kan natuurlijk! We vinden het belangrijk dat je kind zich thuis en welkom voelt. Dan kan het helpen om vooraf kennis te maken met de leerkrachten. En om eerst een aantal keer mee te draaien in de nieuwe groep.

Aanmelden