web-3

Schooltijden

Je kind heeft élke schooldag les op dezelfde tijden: van 8.30 tot 14.00 uur. Dit heet het 5-gelijke- dagenmodel. Elke dag zijn er 2 eetmomenten en 2 speelmomenten in het continurooster.

De dag op BdB begint om 8.15 uur. Kleuters mogen dan meteen naar hun klas en grotere leerlingen spelen onder toezicht op het schoolplein. Na de eerste bel (8.25 uur) gaat iedereen naar de eigen klas. Bij de tweede bel, om 8.30 uur, beginnen de lessen.

Aanmelden