web-3

Schooltijden

Je kind heeft élke schooldag les op dezelfde tijden: van 8.30 tot 14.00 uur. Dit heet het 5-gelijke-dagenmodel. Elke dag zijn er twee eetmomenten en twee speelmomenten in het continurooster.

De dag op BdB begint om 8.15 uur. Kinderen zijn welkom om dan het plein op te komen, daar staat een medewerker van ons team. Alle leerlingen gaan dan meteen naar hun klas. Bij de bel, om 8.30 uur, beginnen de lessen.

Aanmelden