web-48

Onze identiteit

Als team van Beatrix de Burcht maken we deel uit van een school waar het hart klopt voor kinderen. Alles wat we doen en nastreven, doen we vanuit dat hart-voor-kinderen. Ons hart wordt gevoed door de inspiratie van het christelijk geloof. We handelen vanuit de Bijbelse gedachte: heb God en de medemens lief als jezelf.

Waarden en normen die wij hanteren, komen daaruit voort. We heten iedereen welkom die zich thuis voelt bij onze identiteit en zich kan vinden in de gedragscode van LOGOS die daarbij hoort.

We zijn blij met wie we mogen zijn en wat we doen voor elkaar en anderen vanuit de grote liefde van God. In de omgang merk je dat we elkaar open en eerlijk benaderen, nieuwsgierig zijn naar elkaar, elkaar bevragen en ruimte scheppen met en voor elkaar. Als iets ingewikkeld is, gaan we het niet uit de weg, maar zoeken we samen naar een uitweg. We geloven in de kracht van SAMEN: leerlingen, teamleden, ouders en andere betrokkenen.

Aanmelden