YHS_5762

Leren in groepen

Je kind merkt vanaf dag één dat het op SBO Beatrix de Burcht echt anders is dan op een gewone basisschool.

Er zijn basisgroepen 1 tot en met 9. We plaatsen je kind in een groep die het beste past bij de leeftijd van de basisschoolgroepen.

Maatwerk in groepen

We kijken steeds waar en in welke groep je kind het beste en meeste kan leren. Als we groepen samenstellen, letten we niet alleen op de leeftijd en het niveau, maar vooral ook op de juiste combinatie van kinderen en leerkrachten. De basisgroep is een groep die ‘werkt’ en die goed is voor de kinderen in die groep. Elke groep is een combinatiegroep, met kinderen die bij elkaar passen in hun manier van leren.

Je kind kan ook een plekje krijgen in een van de onderstaande speciale groepen:

  • Levend-Lerengroep. Als je kind in een van de twee Levend-Lerengroepen komt, leert het vooral door te doen. Levend Leren is echt maatwerk en sluit aan bij kinderen met een praktische leerstijl.
  • Schoolverlatersgroep. Voor de oudste leerlingen is de schoolverlatersgroep. Daar maken we de brug naar het voortgezet onderwijs. Hierna kan je kind naar een vmbo-school of het praktijkonderwijs, bijvoorbeeld onze buurschool De Noordhoek.
Aanmelden