web-27

Oudercommissie

De oudercommissie organiseert activiteiten in ons onderwijs. De commissieleden zijn ook een klankbord voor de school. Dingen die met ouderbetrokkenheid te maken hebben, leggen we regelmatig aan hen voor. Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden een aantal van die activiteiten betaald.

Een paar voorbeelden: een themahoek in de hal, de sinterklaasviering, een kerstattentie, de koffieochtend. De oudercommissie komt 6 à 7 keer per jaar bij elkaar en schakelt tussentijds ook andere ouders in om hun plannen uit te werken. Wij zijn heel blij met hun bijdrage, omdat ze echt iets toevoegen!

Aanmelden