YHS_5787

Missie en visie

Beatrix de Burcht staat voor:

  1. Samen (leren) inhoud geven.
  2. We weten wat, wanneer en waarom en we gaan voor het beste!
  3. De school is een open, transparante, duidelijke en prettige speel-/leer- en werkplek.
  4. Persoonlijk leren doe je in een voor jou boeiende leeromgeving.

Alles wat aandacht krijgt, groeit!

Dit schoolmotto helpt ons om de afweging te maken: wat is echt belangrijk om aan te werken?
We leren samen dat je als je wilt groeien, zélf kunt kiezen waar je aandacht naar uitgaat en waar je je voor inspant.

Kernwaarden

Als team hebben we drie kernwaarden gekozen. Vanuit ons hart maken we ons hard voor in verbinding staan, betrouwbaar zijn en kwaliteit nastreven.

Vanuit deze drie kernwaarden benaderen we jou en je kind, dat je aan ons toevertrouwt. We zoeken de verbinding, we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We bieden kwalitatief goed onderwijs en begeleiding aan de kinderen. Wij dagen onszelf uit om de kinderen dat onderwijs te geven dat passend is.

Aanmelden