web-32

Ziekte en verlof

Het is belangrijk dat je ons meldt dat je kind ziek of afwezig is. Wanneer een leerling zonder bericht afwezig is, nemen we zo snel mogelijk contact met de ouders op.

Is je kind ziek?
Dan verwachten we dat je ons even belt om dit te melden (T: 0183 699331).

Wil je bijzonder verlof aanvragen buiten de vakanties om?
In de Social Schools-app kun je dit verlof aanvragen.
We geven niet zomaar toestemming voor schoolverzuim in verband met bijzondere gebeurtenissen.

Aanmelden