web-60

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van personeelsleden en van jou en andere ouders als gelijkwaardige partner in het overleg met de directeur.

Ons gezamenlijk belang is goed onderwijs voor de kinderen. De MR van Beatrix de Burcht wil meedenken, meepraten en meebeslissen over de onderwijskwaliteit. Hierbij letten we vooral op de kwaliteit van leven en werken binnen de school, in het belang van het kind en de leerkracht. Je kunt de MR bereiken via mr.bdeb.beatrixdeburcht@stichting-logos.nl.

Aanmelden