Focus op taal

Is TAAL een uitdaging voor je kind?

Alle aandacht voor de spraak- /taalontwikkeling van je kind! In ons onderwijs staan spreken, luisteren, lezen en begrijpen van de Nederlandse taal centraal. Zo leren onze leerlingen de taal om hen heen goed te begrijpen.

Woordenschat

Leerlingen vergroten hier hun woordenschat enorm. We bieden nieuwe woorden aan binnen een thema, met behulp van een woordcluster. Zo leren kinderen wat woorden betekenen en hoe ze bij elkaar passen. Onze leerkrachten geven leerlingen ruimte en tijd om zich te uiten; ook als je kind hiervoor nog niet de juiste woorden kent. We stimuleren kinderen om de nieuwe woorden actief te gebruiken.

Logopedisten

Onze logopedisten begeleiden de leerkrachten, zodat zij bij alle leerlingen taalbegrip en taalgebruik stimuleren. Ook kan je kind aanvullend een logopedische behandeling krijgen. Heel handig: hier op school, onder schooltijd.

Aanmelden