YHS_5826

Stevig staan in de wereld

Alle aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van je kind! We vinden het belangrijk dat elke leerling zijn eigen plek in de maatschappij krijgt, zelfredzaam is en verantwoordelijkheid neemt.

In het onderwijs op BdB leggen we de nadruk op dat je kind leert om met zichzelf en anderen om te gaan (de sociaal-emotionele ontwikkeling). We werken hieraan in de klassen, bijvoorbeeld door de inzet van gedragscoaches en de Kanjertraining.

De Kanjertraining

Er wordt binnen onze school met elkaar hard gewerkt aan een veilige sfeer waarin iedereen er toe doet en zichzelf kan ontwikkelen op een manier die bij hem/haar past. De Kanjertraining helpt ons daarbij. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen. Vertrouwen is de basis voor het creƫren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Deze lessen worden wekelijks door de leerkrachten en regelmatig in samenwerking met de gedragscoaches gegeven en de oefeningen worden wekelijks gedaan. Daarnaast gebruiken we gedurende de dag taal en afspraken die passend zijn bij de Kanjertraining. We zijn er dus niet alleen tijdens Kanjerlessen mee bezig, maar het leeft de hele dag.

Door middel van deze lessen, de oefeningen, het bespreken van de afspraken en het gebruiken van de juiste taal leren we kinderen hoe ze zich kunnen gedragen in allerlei sociale situaties. Ze leren hun eigen gevoelens en die van anderen te herkennen en er op de juiste manier mee om te gaan. Ze leren situaties accepteren of juist om te buigen en ze leren problemen op de juiste manier op te lossen.

Hieronder willen wij twee belangrijke hulpmiddelen vanuit de Kanjertraining toelichten:

De smileyposter is de basis voor de Kanjertraining. De groene kant hoort bij gedrag dat we wel willen zien. Bij onze leerlingen, maar ook bij de leerkrachten, de ouders/verzorgers en externen. Deze groene kant is de wereld waarin we elkaar vertrouwen en respecteren. De rode kant hoor bij gedrag dat we niet willen zien. Als we daar zitten kunnen we elkaar niet vertrouwen en is er geen wederzijds respect. Als we aan die kant zitten, gaan we samen op zoek hoe we weer in groen kunnen komen. Hoe komen we daar? Wat hebben we daarvoor nodig?

De gekleurde petten zijn een visueel hulpmiddel bij het benoemen van gedrag in sociale situaties. De kinderen leren dat iedere pet goed is, als de witte er maar onder zit.

In het onderstaande schema kunt u zien welke pet bij welk gedrag hoort. In sociale situaties wordt de kleur van de petten benoemd. De kinderen leren al vanaf de jongste groep wat voor gedrag er bij welke pet hoort. We praten met ze over welke petten ze op hebben en hoe ze hun gedrag kunnen veranderen als de witte eronder niet aanwezig is.

Kleur pet Gedrag wat daarbij hoort Gecombineerde pet Gedrag wat daarbij hoort
Witte pet Ik ben een kanjer. Ik gedraag me als mezelf, ik ben te vertrouwen en durf anderen te vertrouwen.

Zwarte pet Ik schop, sla, duw, pest. Ik vertoon gedrag dat niet leuk is voor anderen. Wit en zwartIk ben te vertrouwen, duidelijk, een doorzetter en ik ben een leider.
Rode pet Ik maak vervelende grapjes, lach anderen uit en doe mee met de zwarte pet. Wit en roodIk ben te vertrouwen, vrolijk, heb humor en denk positief.
Gele pet Ik doe zielig, zeg niks en/of kijk naar de grond. Wit en geelIk ben te vertrouwen, vriendelijk, bescheiden en ik ben behulpzaam.
Aanmelden