YHS_5826

Stevig staan in de wereld

We vinden het belangrijk dat elke leerling zijn eigen plek in de maatschappij krijgt, zelfredzaam is en verantwoordelijkheid neemt.

In het onderwijs op BdB leggen we de nadruk op dat je kind leert om met zichzelf en anderen om te gaan (de sociaal-emotionele ontwikkeling). We werken hieraan in de klassen.

Je kind ontwikkelt zelfvertrouwen en de vaardigheid om samen te werken.

Aanmelden