YHS_5826

Stevig staan in de wereld

We vinden het belangrijk dat elke leerling zijn eigen plek in de maatschappij krijgt, zelfredzaam is en verantwoordelijkheid neemt.

In het onderwijs op BdB leggen we de nadruk op dat je kind leert om met zichzelf en anderen om te gaan (de sociaal-emotionele ontwikkeling). We werken hieraan in de klassen en soms in een groepje in een training buiten de klas.

Je kind ontwikkelt zelfvertrouwen en de vaardigheid om samen te werken.

“Ik woon nu zelf al jaren in Groningen, heb een vriendin en werk op een beschermd wonen-groep met jongeren met meervoudige problematiek. Ik houd ’s nachts de boel rustig en heb ook echt een connectie met de jongeren. Dat maakt het werk erg bijzonder. Soms zijn er ook wat escalaties, maar daar speel ik goed op in, aangezien ik begrijp wat er zo nu en dan door ze heen gaat.”

Aanmelden