YHS_6022

Warm bad

Op Beatrix de Burcht klopt het hart voor de kinderen. Ieder kind wordt echt gezien in wie het is: uniek en bijzonder. Onze school is een vertrouwde en betrouwbare omgeving, waar iedereen mag zijn wie hij is. We hebben vertrouwen in de mogelijkheden van je kind. Omdat de school een minisamenleving is, zijn we ook helder in HOE we de dingen doen. We maken heldere afspraken en we stellen grenzen.

“Op Beatrix de Burcht hebben onze zoons geleerd om zichzelf te zijn, zichzelf te begrijpen, met zichzelf om te gaan. Ook met hun woedebuien. En ze hebben vooral ook geleerd dat er nog meer kinderen zijn met problemen en dat ze daardoor niet vreemd of anders zijn.”

Aanmelden