web-66

Levend Leren voor professionals

Welkom

Deze pagina is speciaal voor onderwijsprofessionals, ambulante begeleiders, IB'ers en betrokkenen bij het samenwerkingsverband. Hier delen onze specialisten hun kennis. We enthousiasmeren jullie graag voor Levend Leren!
We vinden het belangrijk dat elk kind zijn eigen plek in de maatschappij krijgt, zelfredzaam is en verantwoordelijkheid neemt. Ieder met zijn eigen talenten en kwaliteiten. Niet ieder kind profiteert voldoende van het reguliere onderwijsaanbod, maar heeft een andere leerstijl, bijvoorbeeld praktisch. Daarom zijn we gestart met Levend Leren.

Levend Leren: voor wie?

Levend Leren is voor kinderen vanaf 9 jaar met een praktische leerstijl en een uitstroomperspectief praktijkonderwijs of lager.
Er is een groep voor kinderen van 9 tot 10 jaar en een groep voor 11 tot 12 jaar. Kinderen kunnen Levend Leren voltijds en in deeltijd volgen (symbiose-onderwijs).

Destan: "We doen heel veel. Niet uit een boekje, maar echt leren."
Wilco: "We doen leuke dingen met andere klassen."

Inrichting van het onderwijs

In Levend Leren staan de beroepssectoren centraal; bouw, plant&dier, techniek, zorg&welzijn en horeca. De leerlingen maken in zes weken op een praktische manier kennis met de verschillende beroepssectoren en ontdekken hierin hun talenten en mogelijkheden. Dit doen ze in een betekenisvolle en rijke leeromgeving. Leren gebeurt dus zowel binnen als buiten de school. We bieden een samenhangend onderwijsaanbod. Tijdens de rekenles trainen leerlingen kennis en vaardigheden, die ze direct in de praktijk toepassen!

Specialisten
Binnen Levend Leren werken experts samen om het onderwijs op maat te bieden. We bieden een taalstimulerende onderwijsomgeving. Logopedisten ondersteunen bij een rijk taalaanbod, woordenschatontwikkeling en mondelinge taalontwikkeling Gedragstrainers zijn verbonden met de groep door co-teaching.

Ouders
Ouders zijn belangrijke partners in de ontwikkeling van de kinderen.

Doelgericht

Levend Leren bieden we kinderen zoveel mogelijk doelgericht en op maat aan.

  • De cognitieve onderwijsdoelen zijn afgestemd op de leerroute voor leerlingen die uitstromen naar het praktijkonderwijs (leerroute 3) en waar mogelijk op onderdelen van leerroute 2 van de passende perspectieven.
  • Daarnaast is er veel aandacht voor sociaal-emotionele doelen. We werken met de Kanjertraining en maken gebruik van oefeningen uit de Rots en Water-training.
  • Tijdens de doe-middagen staan ook zelfredzaamheidsdoelen centraal. Zo bereiden we de kinderen voor om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij.
  • We vergroten de metacognitieve vaardigheden van de kinderen.

Overgang po-vo

We werken nauw samen en stemmen ons onderwijs af met onze buren, praktijkschool De Noordhoek. Zo ontstaat er een doorgaande lijn richting het vo. We zorgen voor een goede overdracht.

Chantal: "Ik vind het fijn dat we alvast oefenen om vrienden te maken voor de nieuwe school."

Symbiose: Leven Leren op 2 scholen

Kinderen kunnen Levend Leren ook in deeltijd volgen. Dit noemen we symbiose-onderwijs.

Op deze manier profiteert de leerling van het inclusieve onderwijs binnen de school van herkomst en het specialistische onderwijs binnen het Leven leren op onze sbo-school.

Oriënteren en aanmelden

Er zijn 2 mogelijkheden om deel te nemen aan Levend Leren: overstappen naar Beatrix de Burcht of in deeltijd via symbiose-lessen.

Als een school een leerling aan wil melden voor deeltijd deelname in één van de Levend Leren-groepen, is een oriënterend kennismakingsgesprek vereist met alle betrokkenen. Instroom in één van de groepen kan op diverse momenten in het schooljaar. Bij plaatsing sluiten we een symbiose-overeenkomst. Neem hier voor contact met ons op.

Contact

Heb je vragen over aanmelding voor symbioseonderwijs of een overstap naar de Levend Leren-groepen van onze school?
Neem contact op met Annette Verdoorn, directeur: annette.verdoorn@stichting-logos.nl

Wil je meer weten over de Levend Leren-aanpak?
Neem contact op met Jantine Streefkerk en Marijke de Jong, specialisten Levend Leren: levend.leren@stichting-logos.nl

Aanmelden